Dans Coaching

Is een manier van life-coaching waarbij bewegings- en dansexpressie wordt ingezet als middel tot bewustwording, ontwikkeling en verandering.

Beweging is onze eerste taal en het eerste medium waarin we leren. We ontwikkelen heel vroeg bewegingspatronen waarmee we onszelf organiseren binnen onze omgeving. Er ontstaat een dynamische verwevenheid tussen beweging in ons denken en denken in onze beweging. ʻDe geest is als de wind en het lichaam is als het zand. Als je wilt weten hoe de wind waait, kijk naar het zandʼ (Bonnie Bainbrigde Cohen, @Body-Mind Centering). Door bewust te worden van je bewegingsvoorkeuren kun je je meer bewust worden van je mentale patronen. Vrij bewegen vanuit beleving nodigt je uit om op een zachte manier letterlijk en figuurlijk in beweging te komen, met open aandacht bij je lichaam te zijn, daarin steeds meer vrijheid, stilte en plezier ontdekken. In Dans Coaching wordt dans afgewisseld met reflectie op de danservaring. Op deze manier ontstaan nieuwe inzichten en worden nieuwe belevings-, bewegings- en gedragsmogelijkheden ontdekt. Dans Coaching kan zowel individueel als in groepsverband. Tijdens een individuele sessie staat de gecoachte centraal en is de coaching specifiek gericht op zijn of haar doelen, vragen en themaʼs. In een  groepssessie vindt interactie plaats tussen deelnemers onderling waardoor ze geïnspireerd en uitgedaagd worden. Tijdens deze sessies wordt een thema centraal gesteld.

Kosten: Individuele sessie 60 euro Duur: 1,5 uur

Proefsessie GRATIS

Meer inforamatie of een afspraak maken kan via contact pagina