Art to Move

Mindful tango. Argentijnse tango maar dan anders …

Argentijnse tango is een improvisatiedans waarbij beide partners in verbinding hun dans creëren. Er zijn geen van te voren vastgelegde passen en choreografie. Deze dans ontstaat in het moment, in verbinding met jezelf, je danspartner en de muziek. Iedere keer opnieuw…betoverend, puur en verrassend.
Lees meer

Creatieve dans

Creatieve dans is dansen van binnen naar buiten, vanuit verschillende thema’s. Het is beweging vanuit beleving. Iedere mens is uniek en beweegt op zijn (of haar) eigen unieke manier. In creatieve dans ligt de nadruk op het ontdekken  van die eigenheid en deze verder te ontwikkelen.
Lees meer

Dans Coaching

DansCoaching is een manier van life coaching waarbij bewegings- en dansexpressie worden ingezet als middel tot bewustwording, ontwikkeling en verandering. Beweging is onze eerste taal en het eerste medium waarin we leren. We ontwikkelen heel vroeg bewegingspatronen waarmee we onszelf organiseren binnen onze omgeving. Er ontstaat een dynamische verwevenheid tussen beweging in ons denken en denken in onze beweging.
Lees meer